ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Angličtina

Tabuľky - UČÍME SA ANGLICKY Vypredané

Anglicky ľahko a rýchlo s pomocou setu tabuliek UČÍME SA ANGLICKY.
Set obsahuje:
- 100 nepravidelných slovies
- Basic English I
- Basic English II
- Basic English III
- Basic English IV
Tabuľky sú určené predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva.

4.90 €

A4 - Basic English IV Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie.
Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva.
IV. diel priberá učivo o minulý čas jednoduchý, minulý čas priebehový, vzájomné porovnávanie a vysvetlenie použitia preberaných časov.
Obsah je zameraný aj na učivo z tvaroslovia, a to na opytovacie zámená a tvorbu otázok ("Wh" questions), príslovky množstva a príslovky frekvencie.
Učivo je vhodne doplnené o vetné príklady, krátke úlohy na precvičovanie a samozrejme o zábavné ilustrácie.

1.00 €

A4 - Basic English I Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie.
Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva.
I. diel tvorí úvod do anglického jazyka a ľahkou formou, pomocou vtipných ilustrácií, otvára základné tematické okruhy, akými sú farby, tvary, číslice a protiklady.
Obsahom druhej strany je vrátane nevyhnutného gramatického minima tému čas: hodiny, poskytovanie základných časových informácií, fázy dňa, mesiaca, ročné obdobia.
Záver tvorí krátka konverzácia, ktorá je zameraná na pozdravy, predstavenie, zoznámenie a lúčenie.

1.00 €

A4 - Basic English II Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie.
Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva.
II. diel rozširuje slovnú zásobu o približne 100 nových slovíčok.
Tiež priberá aj nové gramatické prvky, a to základné pravidlá užívania členov, pravidelné a nepravidelné množné číslo, stupňovanie, väzbu "there is / are / arent", predložky miesta a smeru.
Vetné príklady sú vybrané vhodne a prakticky.

1.00 €

A4 - Irregular Verbs Skladom

Obsah náučnej tabule tvoríja nepravidelné tvary 100 frekventovaných významových slovies v tvaroch infinitív, minulý čas, minulé príčastie.
Pomocou tejto didaktickej pomôcky si žiaci ľahšie osvoja nepravidelné slovesá, ale aj pravopisné zmeny, ku ktorým dochádza.
Trvalé vyvesenie náučnej tabule vedie k ľahšiemu zapamätaniu a osvojeniu daného gramatického učiva.
Na opakované precvičovanie a preskúšavanie nepravidelných slovies slúži zadná strana tabule.

1.00 €

A4 - Basic English III Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie.
Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva.
III. diel rozvíja učivo z tvaroslovia o sloveso byť, prítomný čas, jednoduchý, priebehový, otázku a zápor.
V závere je spracované vzájomné porovnanie a použitie preberaných prítomných časov.
Zadná strana je venovaná rozširovaniu slovnej zásoby z konverzačného tematického okruhu "Doing things".
Ľahkou formou, pomocou vtipných ilustrácií, pomáha rozšíriť si slovnú zásobu a rečové schopnosti o približne 100 nových slovíčok.
Témy ako činnosti v škole, v parku, domáce práce a odpočinok sú vhodné aj pre využitie v kombinácii s prednou stranou na precvičovanie preberaných prítomných časov formou tvorenia viet a otázok.

1.00 €