Fyzika

Podle ceny:
A5 - Fyzikálne veličiny a jednotky Skladom

Obsah didaktickej pomôcky tvorí prehľadná tabuľka fyzikálnych veličín a jednotiek.
Fyzikálne veličiny sú rozdelené na základné a odvodené a sú charakterizované značkou, jednotkou a vzťahom pre ich určenia.
Zadná strana je určená na precvičovanie a preskúšanie učiva.

0.94 €