ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Kód produktu: 33419

A3 - SR cesta k samostatnosti

Naučná tabuľa Slovensko - cesta k samostatnosti, je v rámci vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť určená pre druhý stupeň základných škôl na predmet Dejepis. Obojstranná tabuľka prináša v chronologickom slede stručné dejiny slovenského národa, a to od čias rakúsko-maďarského vyrovnania až po vznik samostatnej Slovenskej republiky a jej začlenenie do svetových a európskych struktur. Vzájomné prepojenie časovej príamky a dejepisných map prehľadne znázorňuje vývoj, ktorým naša krajina prešla za uplynulých viac ako 100 rokov. Na prednej strane dopĺňajú mapy hlavné dejinné udalosti, ktoré ovplyvňovali smerovanie slovenského národa, ako aj postupné formovanie vzťahov s Čechmi v období rakúsko-uhorskej monarchie a neskôr v spoločnom štáte. Rozmer: A3

Celý popis

1.81 1.81 €

Skladom
dodání do 19.06 2024

Doprava už od 3,0 EUR
A3 - SR cesta k samostatnosti

Mohlo by se vám také líbit

A3 - SR fyzická / kraje Skladom

Všeobecne zemepisná mapa Slovenskej republiky patrí do základnej a nevyhnutnej výbavy hodín zemepisu a vlastivedy na ZŠ a ZVŠ. Od jej prvého vydania v roku 1993 výrazne zmenila kvalitu obsahu, bola aktualizovaná a predovšetkým farebne upravená. Na mape je tiež politická mapa strednej Európy. Legenda je rozšírená o údaje o zemepisnej polohe, rozlohe ao významná naj... SR. Zadná pracovná strana mapy ponúka široké využitie na precvičovanie, skúšanie a popisovanie.
Rozmer: A3

1.81 €

A3 - Európa fyzická / politická Skladom

Obojstranná mapa Európy - všeobecne zemepisná a politická patrí do základnej výbavy hodín zemepisu na základných, stredných a zvláštnych školách. Použitie mapy pri hodinách zemepisu uľahčuje opis a zapamätanie si zemepisnej polohy Európy, členitosti pobrežia, povrchu, vodstva a jednotlivých zemepisných oblastí. Politická mapa napomáha vyhľadať jednotlivé štáty, hlavné a veľké mestá, porovnávať rozlohy týchto štátov, oblastí koncentrácie obyvateľstva, významnej hospodárskej oblasti. Pre ľahšiu orientáciu a priblíženie učiva sú na mape použité výrazne odlišné farby a plasticky pôsobiace tieňovanie.
Rozmer: A3

1.81 €

A3 - Detská mapa sveta / Cestujeme po SR Skladom

Detská mapa pomôže deťom získať predstavu o tvare, veľkosti a rozmanitosti sveta a Českej republiky. Pri práci s mapou získajú deti schopnosť orientovať sa a na elementárnej úrovni budú schopné ukázať, kde sa nachádzajú pohoria, nížiny, rieky a mestá, prípadne niektoré známe hrady. Prirodzeným spôsobom prebúdza v deťoch kladný vzťah k našej vlasti a rozvíja ich národné cítenie. Aby sa poznávanie Českej republiky stalo pre deti pútavejším, mapu dopĺňajú veselé a hravé ilustrácie s rozprávkovými motívmi na tému cestovanie a dopravné prostriedky (zem, voda, vzduch).

1.81 €