ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Kód produktu: 33112

A3 - Svet fyzický / politický

Mapa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou hodín zemepisu, obsahuje na dvoch stranách dve základné mapy sveta: všeobecne zemepisnú a politickú. Všeobecne zemepisná mapa je určená nielen na prvé hodiny zemepisu, kedy sa žiaci učia určovať zemepisnú polohu, zemepisnú šírku a dĺžku, vyhľadať na mape rovník, obratníky, polárne kružnice, zoznamujú sa so znázorňovaním výškopisu a polohopisu, ale je tiež určená na výučbu a upevňovanie vedomostí zo zemepisu svetadielov a oceánov. Vo vyšších ročníkoch ZŠ je využívaná predovšetkým politická mapa dnešného sveta. Táto obojstranná mapa je zároveň výborným doplnkom učiva na všetkých typoch stredných škôl.
Rozmer: A3

Celý popis

1.81 1.81 €

Skladom
dodání do 20.06 2024

Doprava už od 3,0 EUR
A3 - Svet fyzický / politický

Mohlo by se vám také líbit

A3 - SR fyzická / kraje Skladom

Všeobecne zemepisná mapa Slovenskej republiky patrí do základnej a nevyhnutnej výbavy hodín zemepisu a vlastivedy na ZŠ a ZVŠ. Od jej prvého vydania v roku 1993 výrazne zmenila kvalitu obsahu, bola aktualizovaná a predovšetkým farebne upravená. Na mape je tiež politická mapa strednej Európy. Legenda je rozšírená o údaje o zemepisnej polohe, rozlohe ao významná naj... SR. Zadná pracovná strana mapy ponúka široké využitie na precvičovanie, skúšanie a popisovanie.
Rozmer: A3

1.81 €

A3 - Európa fyzická / politická Skladom

Obojstranná mapa Európy - všeobecne zemepisná a politická patrí do základnej výbavy hodín zemepisu na základných, stredných a zvláštnych školách. Použitie mapy pri hodinách zemepisu uľahčuje opis a zapamätanie si zemepisnej polohy Európy, členitosti pobrežia, povrchu, vodstva a jednotlivých zemepisných oblastí. Politická mapa napomáha vyhľadať jednotlivé štáty, hlavné a veľké mestá, porovnávať rozlohy týchto štátov, oblastí koncentrácie obyvateľstva, významnej hospodárskej oblasti. Pre ľahšiu orientáciu a priblíženie učiva sú na mape použité výrazne odlišné farby a plasticky pôsobiace tieňovanie.
Rozmer: A3

1.81 €

A3 - Detská mapa sveta / Cestujeme po SR Skladom

Detská mapa pomôže deťom získať predstavu o tvare, veľkosti a rozmanitosti sveta a Českej republiky. Pri práci s mapou získajú deti schopnosť orientovať sa a na elementárnej úrovni budú schopné ukázať, kde sa nachádzajú pohoria, nížiny, rieky a mestá, prípadne niektoré známe hrady. Prirodzeným spôsobom prebúdza v deťoch kladný vzťah k našej vlasti a rozvíja ich národné cítenie. Aby sa poznávanie Českej republiky stalo pre deti pútavejším, mapu dopĺňajú veselé a hravé ilustrácie s rozprávkovými motívmi na tému cestovanie a dopravné prostriedky (zem, voda, vzduch).

1.81 €