ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Kód produktu: 3523001

Tabuľky - UČÍME SA POČÍTAŤ A PREVÁDZAŤ JEDNOTKY

Počítanie a prevádzanie jednotiek nikdy nebolo jednoduchšie! Pomocou setu tabuliek UČÍME SA POČÍTAŤ A PREVÁDZAŤ JEDNOTY to zvládneš aj ty.
Set obsahuje:
- Násobky čísel 1 až 10
- Zlomky
- Percentá
- Jednotky dĺžky
- Základné jednotky

Celý popis

4.90 4.90 €

Vypredané

Tabuľky - UČÍME SA POČÍTAŤ A PREVÁDZAŤ JEDNOTKY

Násobky čísel 1 až 10

Obojstranná didaktická pomôcka s vyobrazením násobkov čísel od 1 do 10 je určená predovšetkým pre 3. a 4. ročník základnej školy. Názorné zobrazenie radov násobkov čísel pomáha žiakom pri osvojovaní násobenia a delenia prirodzených čísel v obore násobilek do 100. Prehľadné a farebne hravé spracovanie nástennéj tabule uľahčí žiakom zautomatizovanie a zapamätanie všetkých spojov a prirodzeným spôsobom v nich prebudí záujem o násobenie a delenie. Zadná strana didaktickej pomôcky je bez výsledkov a je určená na precvičovanie a preskúšanie.

Zlomky

Náučná tabuľka uľahčuje žiakom osvojiť si pojmy celok, časť, čitateľ, menovateľ, zlomková čiara a pomocou názorných obrázkov určovať polovicu, štvrtinu, tretinu daného celku. Pomáha aj pri sčítaní zlomkov s rovnakým menovateľom v jednoduchých prípadoch. Zadná strana obsahuje množstvo úloh na precvičovanie učiva o zlomkoch. Vhodné ilustrácie majú žiakov podporovať k formulovaniu slovných úloh so zameraním na určovanie časti z celku a naopak.

Percentá

Náučná tabuľka prináša súhrn učiva o percentách. Prednú stranu tvorí okrem vysvetlenia základných pojmov - percento, základ, percentuálna časť, počet percent, výpočet 1% - aj prehľadne ilustrovaná tabuľka s riešením slovných úloh na výpočet percent, percentuálne časti a celku, a to pomocou prechodu cez 1% alebo pomocou priamej úmery a vzorca. Zadnú stranu tvorí predovšetkým grafické vyjadrenie percent s príkladmi na výpočet percentuálnej časti a percent.

Jednotky dĺžky

Náučná tabuľka napomáha žiakom orientovať sa v jednotkách dĺžky a osvojiť si vzťahy medzi nimi. Obsah prednej strany tvoríja jednotky dĺžky mm, cm, dm, ma km s názornými ilustráciami a prehľadná tabuľka s prevodmi jednotiek dĺžky za použitia meniteľa 1000, 100, 10. Ilustrácie jednotiek sú zvolené čo najtypickejšie, aby viedli k ich ľahkému zapamätani a tiež umožňovali vykonávať odhad dĺžky a vzdialenosti. Zadná strana obsahuje názorné úlohy na precvičovanie prevodu jednotiek dĺžky.

Základné jednotky

Obsah prednej strany tvoríja jednotky dĺžky, hmotnosti, času, obsahu a objemu s prevodami jednotiek a s názornými ilustráciami. Ilustrácie sú zvolené čo najtypickejšie, aby viedli k ich ľahkému zapamätani a tiež umožňovali vykonávať odhad dĺžky, vzdialenosti, hmotnosti, času, obsahu a objemu. Zadná strana je zhodná v ilustráciách s prednou a slúži na precvičovanie.

Mohlo by se vám také líbit

Tabuľky - UČÍME SA ANGLICKY Vypredané

Anglicky ľahko a rýchlo s pomocou setu tabuliek UČÍME SA ANGLICKY.
Set obsahuje:
- 100 nepravidelných slovies
- Basic English I
- Basic English II
- Basic English III
- Basic English IV
Tabuľky sú určené predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva.

4.90 €