Písanky a plánovače úloh

Písanky a plánovače úloh sú určené všetkým žiakom prvých tried, ktorí by si radi zopakovali všetko, čo sa naučili v hodinách písaní.

Úkolníček predstavuje praktický a zábavný spôsob organizovania svojich povinností. Súčasťou plánovača úloh vo formáte A6 je aj rozvrh hodín. Písanka pre prvákov zasa predstavuje moderný spôsob nácviku písania písmen.

 

Podle ceny:
Záznamníček Skladom

Záznamníček - praktický a zábavný spôsob organizovania svojich povinností, formát A6.

0.50 €

Záznamníček Skladom

Záznamníček - praktický a zábavný spôsob organizovania svojich povinností, formát A6.

0.50 €