Písanky a plánovače úloh

Písanky a plánovače úloh sú určené všetkým žiakom prvých tried, ktorí by si radi zopakovali všetko, čo sa naučili v hodinách písaní.

Úkolníček predstavuje praktický a zábavný spôsob organizovania svojich povinností. Súčasťou plánovača úloh vo formáte A6 je aj rozvrh hodín. Písanka pre prvákov zasa predstavuje moderný spôsob nácviku písania písmen.

 

Podľa zadaných parametrov sa nenašiel žiadny produkt.