Kód produktu: 33462

A3 - Detská mapa sveta / Cestujeme po SR

Detská mapa pomôže deťom získať predstavu o tvare, veľkosti a rozmanitosti sveta a Slovenskej republiky.
Pri práci s mapou získajú deti schopnosť orientovať sa a na elementárnej úrovni budú schopné ukázať, kde sa nachádzajú pohoria, nížiny, rieky a mesta, prípadne niektoré známe hrady.
Prirodzeným spôsobom prebúdza v deťoch kladný vzťah k našej vlasti a rozvíja ich národné cítenie.
Aby sa poznávanie Slovenskej republiky stalo pre deti pútavejším, mapu dopĺňajú veselé a hravé ilustrácie s rozprávkovými motívmi na tému cestovanie a dopravné prostriedky (zem, voda, vzduch).

Celý popis

1.80 1.80 €

Skladom
dodání do 06.12 2021

Doprava už od 3,0 EUR
A3 - Detská mapa sveta / Cestujeme po SR

Mohlo by se vám také líbit

A3 - SR fyzická / kraje Skladom

Všeobecne geografická mapa Slovenskej republiky patrí do základnej a nevyhnutnej výbavy hodín zemepisu a vlastivedy na ZŠ a ZVS.
Od jej prvého vydania v roku 1993 výrazne zmenila kvalitu obsahu, bola aktualizovaná a predovšetkým farebne upravená.
Na mape je tiež politická mapa strednej Európy.
Legenda je rozšírená o údaje o zemepisnej polohe, rozlohe a o významné naj ... SR.
Zadná pracovná strana mapy ponúka široké využitie na precvičovanie, skúšanie a popisovanie.
Rozmer: A3

1.80 €

A3 - Európa fyzická / politická Skladom

Obojstranná mapa Európy - všeobecne geografická a politická patrí do základnej výbavy hodín zemepisu na základných, stredných a zvláštnych školách.
Použitie mapy na hodinách zemepisu uľahčuje popis a zapamätanie si zemepisnej polohy Európy, členitosti pobrežia, povrchu, vodstva a jednotlivých zemepisných oblastí.
Politická mapa napomáha vyhľadať jednotlivé štáty, hlavné a veľké mestá, porovnávať rozlohy týchto štátov, oblastí koncentrácie obyvateľstva, významné hospodárske oblasti.
Pre ľahšiu orientáciu a priblíženie učiva sú na mape použité výrazne odlišné farby a plasticky pôsobiace tieňovanie.
Rozmer: A3

1.80 €

A3 - Svet fyzický / politický Skladom

Mapa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou hodín zemepisu, obsahuje na dvoch stranách dve základné mapy sveta: všeobecne geografickú a politickú.
Všeobecne geografická mapa je určená nielen na prvé hodiny zemepisu, kedy sa žiaci učia určovať zemepisnú polohu, zemepisnú šírku a dĺžku, vyhľadať na mape rovník, obratníky, polárne kružnice, zoznamujú sa so znázorňovaním výškopisu a polohopisu, ale je taktiež určená k výučbe a upevňovaniu vedomostí zo zemepisu svetadielov a oceánov.
Vo vyšších ročníkoch ZŠ je využívaná predovšetkým politická mapa dnešného sveta.
Táto obojstranná mapa je zároveň výborným doplnkom učiva na všetkých typoch stredných škôl.
Rozmer: A3

1.80 €