ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Kód produktu: 33396

A4 - Geologická história Zeme

Obojstranná prehľadná tabuľka, je v rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda, odboru prírodopis, určená pre druhý stupeň základného vzdelávania. Otázky vzniku života, jeho vývoja a transformácie si kládlo ľudstvo už od počiatku. Didaktická pomôcka Geologická história Zeme sa snaží na tieto otázky pútavým grafickým spracovaním dávnej minulosti Zeme žiakom odpovedať. Obsah prehľadnej náučnej tabuľky podáva informácie o dôležitých medzníkoch geologickej histórie v širšom kontexte, o existencii rôznych živočíšnych a rastlinných skupín v geologickej minulosti, ich nástup a vymieranie, ktorých výsledkom je súčasná podoba krajiny a života. Tabuľka priamo spája premeny ekosystému s biodiverzitou, umožňuje spoznať časové zaradenie geologických útvarov, dokumentuje priebeh významných horotvorných pochodov a klimatických zmien, zoznamuje aj s vývojom kontinentov a oceánov. Využitie pomôcky je nielen v hodinách prírodopisu, ale aj zemepisu. Tabuľka má zadnú stranu zhodnú v ilustráciách s prednou, je bez popisu.

Celý popis

1.08 1.08 €

Skladom
dodání do 24.05 2024

Doprava už od 3,0 EUR
A4 - Geologická história Zeme

Mohlo by se vám také líbit

A3 - Európa fyzická / politická Skladom

Obojstranná mapa Európy - všeobecne zemepisná a politická patrí do základnej výbavy hodín zemepisu na základných, stredných a zvláštnych školách. Použitie mapy pri hodinách zemepisu uľahčuje opis a zapamätanie si zemepisnej polohy Európy, členitosti pobrežia, povrchu, vodstva a jednotlivých zemepisných oblastí. Politická mapa napomáha vyhľadať jednotlivé štáty, hlavné a veľké mestá, porovnávať rozlohy týchto štátov, oblastí koncentrácie obyvateľstva, významnej hospodárskej oblasti. Pre ľahšiu orientáciu a priblíženie učiva sú na mape použité výrazne odlišné farby a plasticky pôsobiace tieňovanie.
Rozmer: A3

1.81 €

A3 - Detská mapa sveta / Cestujeme po SR Skladom

Detská mapa pomôže deťom získať predstavu o tvare, veľkosti a rozmanitosti sveta a Českej republiky. Pri práci s mapou získajú deti schopnosť orientovať sa a na elementárnej úrovni budú schopné ukázať, kde sa nachádzajú pohoria, nížiny, rieky a mestá, prípadne niektoré známe hrady. Prirodzeným spôsobom prebúdza v deťoch kladný vzťah k našej vlasti a rozvíja ich národné cítenie. Aby sa poznávanie Českej republiky stalo pre deti pútavejším, mapu dopĺňajú veselé a hravé ilustrácie s rozprávkovými motívmi na tému cestovanie a dopravné prostriedky (zem, voda, vzduch).

1.81 €