ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Kód produktu: 44373

A4 - Basic English III

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva. III. diel rozvíja učivo z tvaroslovia o sloveso byť, prítomný čas, jednoduchý, priebehový, otázku a zápor. V závere je spracované vzájomné porovnanie a použitie preberaných prítomných časov. Zadná strana je venovaná rozširovaniu slovnej zásoby z konverzačného tematického okruhu "Doing things". Ľahkou formou, pomocou vtipných ilustrácií, pomáha rozšíriť si slovnú zásobu a rečové schopnosti o približne 100 nových slovíčok. Témy ako činnosti v škole, v parku, domáce práce a odpočinok sú vhodné aj na využitie v kombinácii s prednou stranou na precvičovanie preberaných prítomných časov formou tvorenia viet a otázok.

Celý popis

1.08 1.08 €

Skladom
dodání do 24.07 2024

Doprava už od 3,0 EUR
A4 - Basic English III

Mohlo by se vám také líbit

A4 - Basic English IV Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva. IV. diel priberá učivo o minulý čas prostý, minulý čas priebehový, vzájomné porovnávanie a vysvetlenie použitia preberaných časov. Obsah je zameraný aj na učivo z tvaroslovia, a to na opytovacie zámená a tvorbu otázok ("Wh" questions), príslovky množstvo a príslovky frekvencie. Učivo je vhodne doplnené o vetné príklady, krátke úlohy na precvičovanie a samozrejme o zábavné ilustrácie.

1.08 €

A4 - Basic English I Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva. I. diel tvorí úvod do anglického jazyka a ľahkou formou, pomocou vtipných ilustrácií, otvára základné tematické okruhy, akými sú farby, tvary, číslice a protiklady. Obsahom druhej strany je vrátane nevyhnutného gramatického minima tému čas: hodiny, poskytovanie základných časových informácií, fáza dňa, mesiaca, ročné obdobie. Záver tvorí krátka konverzácia, ktorá je zameraná na pozdravy, predstavenia, zoznámenia a lúčenie.

1.08 €

A4 - Basic English II Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva. II. diel rozširuje slovnú zásobu o približne 100 nových slovíčok. Tiež priberá aj nové gramatické prvky, a to základné pravidlá užívania členov, pravidelné a nepravidelné množné číslo, stupňovanie, väzbu „there is/are/arent“, predložky miesta a smeru. Vetné príklady sú vybrané vhodne a prakticky.

1.08 €